SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm âm Chờ người

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm âm Chờ người

  Bài gửi by admin on Mon Mar 25, 2013 7:45 pm

  Chờ Người

  rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
  rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
  sol sol sib đô rế rế
  fa fa sol la đô đô
  là đô fa' mi rê mi

  rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
  rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
  sol sol sib đô rế rế
  fa fa sol la đô đô
  là đô fa sol' fa mi rề

  rề rề rề mi fa sol' fa mi rề đô là đô rế
  là là là đô rế lá lá-sol fa
  rề rề rề mi fa sol' fa mi rề đô là đô rế
  si rế si la-sol la

  rề fa sol lá rê la sol fa sol lá
  rề fa sol lá rê la sol fa lá sol
  sol sol sib đô rế rế
  fa fa sol la đô đô
  là đô fa sol' fa mi

  Sưu tầm

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:35 am