SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm Âm - Mặc Kệ Người Ta Nói

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm Âm - Mặc Kệ Người Ta Nói

  Bài gửi by admin on Wed Mar 27, 2013 8:11 am

  ề la sol lá la la la sòl la
  sol sol sol fà sol,fa fa fa đồ rê
  rề fa rề sol sol sol đố sòl la la
  la sòl sòl đố la

  rề la sol lá la la la sòl la
  sol sol sol fà sol,fa fa fa fa rề
  rề fa rề sol sol sol đố sòl la la
  đố sol sol sol la

  Đk
  là là đô rế đô đô đô sòl la
  rề rề fa lá sol sol đồ đồ rê
  rề rề fa sol sol sol fà sol lá
  sòl sòl sòl đố la

  là là đô rế đô rế đô sòl la
  rề rề fa lá sol sol sol đồ rê
  rề rề fa sol sol
  sol sol fà sol lá là mí rê đồ rê

  rề la sol lá la la la sòl la
  sol sol sol fà sol,fa fa fa đồ rê
  rề fa rề sol sol sol đố sòl la la
  la sòl sòl đố la

  rề la sol lá la la la sòl la
  sol sol sol fà sol,fa fa fa fa rề
  rề fa rề sol sol sol đố sòl la la
  là là đô là rế

  Sưu tầm

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:37 am