SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm Âm - Heal The World

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm Âm - Heal The World

  Bài gửi by admin on Wed Mar 27, 2013 7:51 am

  Đồ rê fa, đồ fa sol,fa sol la si đô2 la sol
  đồ rê fa, đồ fa sol si la sol rế2 đô2
  Đồ rê fa, đồ fa sol,fa sol la si đô2 la sol
  đồ rê fa, đồ fa sol si la sol rế2 đô2
  Fa....rê2 fa2 mi2 đồ2, đô2 rế2 đố2 rế2 fa sol la đô2
  sol la la sol sol, rê đồ rê đồ đồ.
  đồ rê fa, la la la la sib si
  sol đô2 đô2 đô2 đô2 sib si đô2 si la si la
  ...la..đô....
  Rề2 fá2 mi2 đồ2, đô2 rê2 đô2 rế2 fa sol la đô2
  sol la la sol sol, la sib la sol fa.

  Sưu tầm Tieusao.com

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:37 am