SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm Âm - Định Mệnh Ta Gặp Nhau

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm Âm - Định Mệnh Ta Gặp Nhau

  Bài gửi by admin on Mon Mar 25, 2013 7:53 pm

  Định mệnh ta gặp nhau

  fa sol la la sol la đô rế đô la sol
  lá sol fa re fa re fa sol lá
  lá sol fa fa rê fa fa rế đô rế là
  lá sol lá sol sol sol fa sol

  fa sol la la sol la đô rế đô la sol
  lá sol fa re fa re fa sol lá
  lá sol fa fa rê fa fa rế đô rế là
  đô rê fa fa rề fa sol sol

  đồ lá sol fa rề fa
  là fa rê đô là đô
  đồ lá sol fa rê fa fa rề fa sol lá
  sol lá sol sol fa fa
  sol lá sol sol fa rề
  rề fa sol fa rề fa lá sol

  đồ lá sol fa rề fa
  là fa rê đô là đô
  đồ lá sol fa rê fa fa rề fa sol lá
  sol lá sol sol fa fa
  sol lá sol sol fa rề
  rề fa sol sol lá đồ rê fa.

  Sưu tầm

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:30 am