SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm Âm - Đêm Trăng Tình Yêu

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm Âm - Đêm Trăng Tình Yêu

  Bài gửi by admin on Mon Mar 25, 2013 7:53 pm

  là sòl là đô rế đô dô
  là fa' mi' rê đô là
  fà fà fà sol lá sol sol
  là rế đô la sòl la
  rề rề rề mi fa' mi mi
  rế đô đô đô la sòl
  la sòl la sòl la đố
  lá sol la sòl la mí mí đô là rê.

  là sòl là đô rế đô dô
  rề mí fa' mí rê đô là
  fà fà fà sol lá sol sol
  là rế rế đô la sòl la
  rề rề rề rề mi fa' mi mi
  đồ lá sol sol lá sol
  rề mí fa fa fa sól mi
  fa' mi fa' rề

  lá sol fa mi rề rê là rê lá sol
  sól sól fa mi rê đồ đô là đô mí rê
  rề rề mi fa sól mi đồ đồ rê mi fa' rê
  rề rề mi fa' rề sól fa mi rề mi
  lá sol fa mi rề rê là rê lá sol
  sól sól fa mi rê đồ đô là đô rê rê
  rề rề mi fa sól mi đồ đồ
  fà sol lá rề lá sol fa mi đồ fa

  Sưu tầm

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:36 am