SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm âm Đứa bé

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm âm Đứa bé

  Bài gửi by admin on Mon Mar 25, 2013 7:51 pm

  Đứa bé

  đô đô là đô rê fa
  fa sol fa fa rê đồ
  lá sol fa rề fa rế đô
  fa' mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê


  đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô
  đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà
  sol sol fa rề fa sol

  đô đô là đô rê fa
  fa sol fa fa rê đồ
  lá sol fa rề fa rế đô
  fa' mi rề mi fa' mi rê mí đồ rê

  đồ lá sol sol fa mì fa sol' là đô
  đồ rê fa fa fa
  đồ la đố (c3) lá-sol fà
  lá sol fa mì fa

  lá sol sol fa mì fa rề rề fa
  rề fa sol fa' rê đồ
  đồ đố đố đố là đố rế la sol la
  fà sol la đố sol fa mì mì fa

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:36 am