SAOTRUC

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáo trúc


  Cảm âm chim trắng mồ côi

  Share
  admin
  admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 209
  Join date : 12/03/2013
  Age : 22
  Đến từ : Việt Nam

  Cảm âm chim trắng mồ côi

  Bài gửi by admin on Mon Mar 25, 2013 7:46 pm

  chim trắng mồ côi

  là rê rê fa' rê đô sol`
  sol lá rề la la đố sol` la
  là mi mi sol' mi rê đồ
  mi sol là la là mi mi

  là rê rê fa' rê đô sol`
  sol lá rề la la đố sol` la
  là mi mi sol' mi rê đồ
  mi sol' la mì sol lá sol fa rề

  rê rê rê fa la
  fa' là fa' fa` rê
  sol sol lá rề sol
  sol fa` sol lá đô rế si la

  rê fa' là đô đô đô rê' la-si
  si rế si si rế si-la sol
  mi sol' là mi mi mi sol' là
  là lá sol sol lá sol fa rề

  rê rê rê fa la
  rê rê fa' rê đô là
  sol sol lá fa` sol
  sol fa` sol lá đô mí rê đồ rê

  la la sí la sol la
  la sí la sol la sol sol fa` sol rề
  sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
  là sol' mi mi sol' sol' mi rê đồ
  là lá sol sol sol lá rề fa

  la la sí la sol la
  la sí la sol la sol sol fa` sol rề
  sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
  là sol' mi mi sol' sol' mi rê đồ
  mi sol' mi rê đồ rê đô là sol-fa đô-rê.

  Sưu tầm

   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 5:35 am